Sajtóközlemény – DKA megnyitó ünnepség a Karcagi SzC-ben 2019. október 10.

A Karcagi Szakképzési Centrum „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” megnevezésű, GINOP-6.2.3-17-2017-00041 azonosítószámú, 549.081.511 forint uniós támogatási összértékű projektjének fókuszában a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem áll. E törekvés megvalósulását segíti elő a vissza nem térítendő európai uniós támogatás egy részének felhasználásával a karcagi tagintézményben megvalósult beruházás.

A Digitális Közösségi Alkotóműhely legfőbb célja, hogy a tanulók a digitális és hagyományos eszközök, a projektalapú oktatás, a saját élményű tanulás segítségével a XXI. században elengedhetetlen kompetenciákat sajátíthassanak el.

A zárt jellegű, kötött szabályok alapján működő tanműhelyekkel ellentétben a Digitális Közösségi Alkotóműhely a műhelymester koordinálásával a diákok saját ötleteire építő, nyitott és befogadó szemléletű, közös gondolkodásra sarkalló tér, melyet egy kerettörténet, sok apró ötlet, ezernyi szikra működtet. Egy diákcentrikus tér, ahol a hagyományos megmunkáló eszközöknek és digitális technológiának egyaránt nagy szerepe van, s ahol a munkát a csapatszellem ösztönzi, és a kreativitás vezérli. A DKA teret enged azon kompetenciák fejlesztésének, melyek segítségével a XXI. században könnyebben boldogulhatnak a tanulók.

A vissza nem térítendő támogatásból a karcagi tagintézményben megvalósult fejlesztés eredményeképpen az alkotóműhelyben valósággá válik a robotika, a 3D tervezés és megvalósítás, a gravírozás és lézervágás. Itt a makettkészítés és modellalkotás az elektronika felhasználásával történik, s alapvető fontosságúak az informatikai célszoftverek használata, valamint az okostelefon és tablet alkalmazására épülő foglalkozások. Az együtt gondolkodás végén pedig olyan kézzelfogható alkotások születnek, melyekre a (műhely)mester és tanítványai egyaránt büszkék lesznek.

A maker oktatás eredményeinek a mindennapi nevelő-oktató munkába való beemelésével több cél teljesül. Elsődleges motiváció természetesen a lemorzsolódás csökkentése, de a közösségi alkotótér a jövőben a pályaorientáció és a tehetséggondozás szolgálatába is áll majd. Így az általános iskolások, valamint a centrum tagintézményeinek diákjai megismerkedhetnek a DKA nyújtotta technológiával, valamint kibontakoznak a műhely nyújtotta szakmai lehetőségekben.

A projektről bővebb információt a www.karcagiszc.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Szoboszlai Árpád, sajtóreferens
Elérhetőségek: 30/358-90-80, szoboszlai.arpad@karcagiszc.hu