Szakképzési hídprogram – ösztöndíj lehetőség

szakkepzesi_hidprogram

A Szakképzési Hídprogram olyan tanulóknak kíván új esélyt és szakképzési bekapcsolódási lehetőséget adni, akiknek az iskola korábban jellemzően kudarcélményt jelentett, akiknek tanulmányi előmenetele akadozott, illetve beilleszkedési nehézségeik adódtak, és emiatt nem fejezték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, ellenben nem múltak el 23 évesek.

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló a tanulói jogviszonya fennállása alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj mértéke a 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésben rögzített kivétellel a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8.000 forint, második évfolyamán havonta 10.000 forint.

további információk