Intézmény logója

Angol-turisztika szakos oktató (Kunszentmárton)


Publikálta: Rózsa Zoltán
Karcag, Karcagi Szakképzési Centrum
Jelentkezési határidő: 2020 aug 10


 

Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

pályázatot hirdet

Angol-turisztika szakos oktató

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 37.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szakmai oktatás során az ágazati alapképzéshez tartozó turisztikai alapozó tantárgyak,

szaktárgyak oktatása és szakmai angol nyelv oktatása, felkészítés ágazati alapvizsgára és

technikus vizsgára. Nevelési-oktatási feladatok ellátása. Munkakörrel kapcsolatos szervezési,

adminisztrációs, tervezési feladatok. Részvétel a munkaközösség és az oktatói testület

munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.

törvény rendelkezései, valamint a(z) Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7) Kormányrendelet

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Közgazdasági egyetemen szerzett végzettség, turisztikai szakon és ezen a területen szerzett 5 éves gyakorlat
 • Angol szakmai nyelv ismerete minimum B2 szinten.
 • MS Office felhasználói szintű ismerete
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának harmadik személy részére történő továbbításához.

A munkakör betöltésének várható időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Lengyel János igazgató részére a lengyelj100@gmail.com e-mail címen keresztül vagy
 • Postai úton a Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 37. címére történő megküldése

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Angol-turisztika oktató

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • az iskola honlapján: http://www.kgszi.hu/
 • a Karcagi SZC honlapján: http://www.karcagiszc.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kgszi.hu honlapon szerezhet.