Intézmény logója

GINOP 6.2.3 pályázat záró sajtóközlemény


Szerkesztette: Ernesztné Csatári Ida
Karcag, Karcagi Szakképzési Centrum
Esemény időpontja: 2021 febr 10


Sajtóközlemény

SIKERESEN ZÁRULT A KARCAGI SZC INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROJEKTJE

2021 / 01 / 18

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében több mint 549,10 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg a Karcagi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztésére irányuló komplex program. A Karcagi Szakképzési Centrum évek óta tartó törekvése a szakképzés helyi szinten történő folyamatos fejlesztése, melyhez jelen program számos új elemmel járult hozzá.

„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” megnevezésű, GINOP-6.2.3-17-2017-00041 azonosító számú projekt célja a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása, továbbá a minőségi szakképzés nyújtásához szükséges komplex fejlesztés volt.

Kiemelt célként jelent meg a lemorzsolódási jelző- és támogatórendszer hálózatának megerősítése, valamint a hatékony átmenet biztosítása a szakképzés és a munkaerőpiac világa között. A projekt közvetlen célcsoportja a tagintézmények tanulói, a Szakképzési HÍD programban tanulók és családjaik, a Szakképzési Centrum felsővezetői, a tagintézmények vezetői, pedagógusai, illetve a projekt végrehajtásában szerepet játszó szakemberek voltak.

A szakmai megvalósítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal folyamatos szakmai támogatásával történt. A program megvalósulását mindemellett a tanulói készségek és képességek fejlesztése, a szakképzés hatékonyságának növekedését célzó, tanulók számára nyújtott humán szolgáltatások (pl. alapkészségfejlesztés, mentorálás, fejlesztő foglalkozás, tehetséggondozás), a tanulók lemorzsolódásának csökkentését elősegítő szakmai programok segítették, csakúgy, mint a projekt keretein belül beszerzett, a tanulók iskolához való kötődését segítő eszközök, beruházások. Így került beszerzésre többek között 160 db asztali számítógép operációs rendszerrel, 6 db LEGO robot, 6 db interaktív monitor, 2 db multifunkcionális nyomtató, 40 db projektor, valamint 120 db tablet, Emellett négy – kollégiummal rendelkező – iskolában a belső és külső közösségitér-fejlesztésekhez kapcsolódóan eszközbeszerzések, építés-szerelési beruházások valósultak meg.

A létrehozott tanulócsoportokban összesen 170 tanuló került bevonásra, akik a projekt megvalósítása alatt folyamatosan részt vehettek a projekt által biztosított programokon, igénybe vehették annak szolgáltatásait. A projekt során a centrum karcagi tagintézményében kialakításra került a Digitális Közösségi Alkotóműhely, melynek legfőbb célja, hogy a tanulók a projektalapú oktatás, valamint a saját élményű tanulás segítségével a XXI. században elengedhetetlen kompetenciákat sajátíthassanak el. Az alkotóműhelyben valósággá vált a robotika, a 3D tervezés és megvalósítás, a gravírozás és lézervágás, a makettkészítés és modellalkotás, továbbá az informatikai célszoftverek alkalmazására épülő foglalkozások. Digitális tananyagok és módszertanok kerültek kidolgozásra, amelyeknek intézményi bevezetésére irányuló képzéseken összesen 127 oktató vett részt, akik mindegyike tanúsítványt szerzett. Megvalósításra került számos, módszertani megújulást elősegítő, akkreditált pedagógus továbbképzés is, melyet összesen 177 oktató végezett el sikeresen; illetve a tanulói életpályamodell kidolgozásának pedagógusok számára szervezett, több állomásos gyakorlati műhelymunka-sorozat.

A komplex intézkedéseknek köszönhetően csökkent a lemorzsolódás száma, valamint a bevont tanulócsoportok esetében javultak a tanulmányi eredmények. A kialakított programok, módszertanok, fejlesztett szolgáltatások nyújtása a Karcagi Szakképzési Centrumban folyamatosan elérhetőek a célcsoport számára.

A projektről bővebb információt a www.karcagiszc.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Szoboszlai Árpád, sajtóreferens
Elérhetőségek: Tel: 30/358-90-80,
E-mail: szoboszlai.arpad@karcagiszc.hu