Iskoláink képzési felhívásai a 2020/2021-es tanévre

Tagintézményeink képzési felhívásai a 2017/2018-as tanévre

A Karcagi Szakképzési Centrum iskolái 2020/2021-es tanévben nappali és esti munkarendben az alábbi képzésekre várják a továbbtanulni kívánók jelentkezését.

A Kormány által elfogadott „Szakképzés 4.0”-középtávú szakmapolitikai stratégia következtében a 2020/2021. tanévtől átalakul az iskolai rendszerű szakképzés szerkezete, a jelenlegi szakgimnáziumok technikumként, a szakközépiskolák szakképző iskolaként működnek tovább, és ehhez kapcsolódóan új, racionalizált és a nemzetközi gyakorlathoz igazodó szakképesítés-struktúra kialakítása is indokolttá vált. A kialakítandó új iskolai rendszerű képzésben a szakképesítések mindegyike ágazati szintű, széles körű alaptudást fog biztosítani a diákoknak. Ezeket a szakképesítéseket az ötéves, a képzés végén érettségit és technikusi szintű szakképesítést nyújtó technikumban, illetve a hároméves, a képzés végén szakképesítést nyújtó szakképző iskolában, valamint a felnőttek számára iskolai rendszerű felnőttoktatásban lehet majd megszerezni.

Bővebb információt tagintézményeink elérhetőségein, illetve a Karcagi Szakképzési Centrum 06-59/500-130-as telefonszámán vagy a karcagiszc@karcagiszc.hu e-mail címén kérhet.

Kövessen minket folyamatosan weboldalunkon, illetve Facebook oldalunkon.

 

Karcagi Szakképzési Centrum
OM 203040

Intézményi felvételi tájékoztató

Tájékoztatás a szakképzési rendszer átalakulásáról.

A Kormány által elfogadott „Szakképzés 4.0”-középtávú szakmapolitikai stratégia kiemelt fejlesztési területei között jelenik meg a tanulók számára versenyképes végzettség, a vonzó karrier lehetőség biztosítása olyan szakképzési rendszer segítségével, amely a gazdaság által elvárt tudás biztosításával biztos egzisztenciát és magas jövedelmet nyújt.

Ezért a 2020/2021. tanévtől átalakul az iskolai rendszerű szakképzés szerkezete, a jelenlegi szakgimnáziumok technikumként, a szakközépiskolák szakképző iskolaként működnek tovább, és ehhez kapcsolódóan új, racionalizált és a nemzetközi gyakorlathoz igazodó szakképesítés-struktúra kialakítása is indokolttá vált. A kialakítandó új iskolai rendszerű képzésben a szakképesítések mindegyike ágazati szintű, széles körű alaptudást fog biztosítani a diákoknak. Ezeket a szakképesítéseket az ötéves, a képzés végén érettségit és technikusi szintű szakképesítést nyújtó technikumban, illetve a hároméves, a képzés végén szakképesítést nyújtó szakképző iskolában, valamint a felnőttek számára iskolai rendszerű felnőttoktatásban lehet majd megszerezni.

Ezen szakképesítések esetén az átjárhatóság lehetőségének növelése, valamint a közös szakmai tartalmak egyértelmű azonosítása érdekében közös ágazati tartalmak és ezekhez kapcsolódóan új ágazati struktúra kerülnek meghatározásra. A közös ágazati tartalmak oktatására a leendő 3 éves szakképző iskolai képzésben a 9. évfolyamon, a technikumban a 9-

10. évfolyamokon kerül sor. A szakképesítések a kapcsolódó gazdasági terület jellegétől, tagoltságától, összetettségétől függően szakmairányokat is tartalmazhatnak, amelyek speciális szakmai tartalmak elsajátítását biztosítják

Ösztöndíjrendszer

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben szinte minden szakma hiányszakmává vált, ezért egységes szakképzési ösztöndíj bevezetéseként minden szakma ösztöndíjas.

 Állam által finanszírozott juttatások:

 • Az Apáczai program a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok technikumi tanulását támogatja
 • Az orientációs évfolyamban is kapnak ösztöndíjat a diákok, hogy ne legyen anyagi ok kihagyni
 • Nincs hiányszakma, minden szakképző iskolai képzésben egységes szakképzési ösztöndíj
 • Az ösztöndíj a tanulmányok előre haladásával és a teljesítménnyel arányosan változó mértékű
 • Az ösztöndíj meghatározott részét eredményes szakmai vizsga után egyösszegű juttatásban, pályakezdő támogatásként kapja meg a diák.

 A gyakorlati képzőhely által biztosított juttatások:

 • A tanulói munkaszerződés keretében munkabér.

Középfokú beiskolázás 2020-2021-es tanév

KARCAGI SZC HÁMORI ANDRÁS SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

 

 • Karcagi SzC Hámori András Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaKarcagi SZC Hámori András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • OM azonosító: 203040-002
 • Címe:5350 Tiszafüred, Ady Endre u. 4.
 • Telefon/fax: 06-59-351-768, 06-59-511-068
 • Honlap: www.hamori-tfured.sulinet.hu
 • E-mail: hamoritf@gmail.com
 • Igazgató: Törökné Beke Ida
 • Pályaválasztási felelős: Csabai Mária

Technikum 5 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján

Kód Szakmacsoport Szakmai ágazat OKJ szerinti szakképzettség szakma irány felvehető létszám
1110 3. Oktatás IV. Pedagógia 54 140 03 Pedagógiai munkatárs Pedagógiai asszisztens 15
1111 5. Gépészet IX. Gépészet 54 521 09 Gépésztechnikus 13
 

1112

17. Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció  XXVI. Kereskedelem 54 341 03 Kereskedő és webáruházi technikus  

13

 

1113

 7. Informatika  XIII. Informatika 54 481 09 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus  

13

1114 18. Vendéglátás- turisztika XXVII. Vendéglátóipar 54 811 03 Szakács szaktechnikus 13
 

115

15. Közgazdaság XXIV. Közgazdaság 54 344 05 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  

13

Felvételi vizsga: nincs A felvételi eljárást megelőző központi vizsgán való részvételt nem kér az intézmény. A felvételi eredmények elbírálásakor a 7. év végi és a 8. félévi közismereti tantárgyak eredményeit veszi figyelme intézményünk


Szakképző iskola 3 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján

Kód Szakmacsoport Szakmai ágazat Szakképesítés száma és megnevezése felvehető létszám
1120 5. Gépészet IX. Gépészet 34 521 06 Hegesztő 16
1121 5. Gépészet IX. Gépészet 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 12
1122 9. Építészet XVI. Építőipar 34 582 14 Kőműves 12
1123 10. Könnyűipar XVII. Könnyűipar 34542 08 Divatszabó Női szabó 12
1124 17. Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció XXVI. Kereskedelem 34 341 02 kereskedelmi értékesítő 16
1125 18. Vendéglátás- turisztika XXXVII. Vendéglátóipar 34 811 08 pincér-vendégtéri szakember 16
1126 18. Vendéglátás- turisztika XXXVII. Vendéglátóipar 34 811 04 Szakács 16
1127 6. Villamosipar és elektronika XI. Villamosipar és elektronika 34 522 05 Villanyszerelő Villamos készülék és berendezés 12

Felvételi vizsga: nincs A felvételi eljárást megelőző központi vizsgán való részvételt nem kér az intézmény. A felvételi eredmények elbírálásakor a 7. év végi és a 8. félévi közismereti tantárgyak eredményeit veszi figyelme intézményünk

 

KARCAGI SZC KUNSZENTMÁRTONI GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
 • Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaIskola neve: Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Igazgató: Lengyel János
 • Iskola címe: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 37.
 • Tel./fax: 56/461-144
 • E-mail: suli@kgszi.hu
 • Honlap: http://kgszi.hu/
 • Facebook: https://www.facebook.com/kgszi/

 

Technikum 5 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján

Kód Szakmacsoport Szakmai ágazat OKJ szerinti szakképzettség felvehető létszám
4411 Villamosipar Villamosipar és elektronika ágazat Ipari informatikai technikus
4411 Villamosipar Villamosipar és elektronika ágazat CAD-CAM technológus
4412 Vendéglátás-turisztika Turisztika ágazat Turisztikai technikus
 4413 Pedagógiai Pedagógiai ágazat Pedagógiai munkatárs
4414 Közlekedés-Logisztika Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat Logisztikai technikus

A technikus képzés az iskola Rákóczi utca 2. szám alatti épületében zajlik.

Szakképző iskola 3 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján

Kód Szakmacsoport Szakmai ágazat OKJ szerinti szakképzettség felvehető létszám
4421 Kereskedelem Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő
4422 Építőipar Építőipari ágazat Kőműves
4423 Gépészet Gépészeti ágazat Gépi- és CNC forgácsoló
 4424 Gépészet Gépészeti ágazat Épület- és szerkezetlakatos
4425 Mezőgazdaság Agrár-gépész ágazat Mezőgazdasági gépész

A szakképző iskolai képzés az iskola Kossuth utca 37. szám alatti épületében zajlik.

 

KARCAGI SZC LÁBASSY JÁNOS SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
 • Karcagi SZC Lábassy János Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaIskola neve: Karcagi SZC Lábassy János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Igazgató: Kálmán Andrea
 • Iskola címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51.
 • Tel.: 56/390-279
 • E-mail: labassy.janos@gmail.com
 • Honlap: http://labassy.hu/
 • Facebook: https://www.facebook.com/labassyjanos/

Felvételi: Felvételi vizsga nincs, a tanulók felvétele tanulmányi eredmény alapján történik.

Technikum

A képzés ideje 4+1 év. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után duális képzés folyik. A tanulószerződés átalakul munka- szerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A 13. év sikeres befejezése után érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget igazoló oklevelet kapnak a diákok.

 • Kód 7703 – Kisgyermekgondozó, – nevelő – OKJ 54 761 02
 • Kód 7701 – Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus – OKJ 54 481 09
 • Kód 7702 – Fodrász – OKJ 54 815 01

Szakképző iskola

A képzés ideje 3 év. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után lehetőség van az érettségi vagy a technikusi képzettség megszerzésére. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul, amely alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

 • Kód 7708 – Asztalos –OKJ 34 543 02
 • Kód 7707 – Divatszabó – OKJ 34 542 08
 • Kód 7705 – Épület- és szerkezetlakatos – OKJ 34 582 03
 • Kód 7709 -Hegesztő – OKJ 34 521 06
 • Kód 7711 – Kereskedelmi értékesítő – OKJ 34 341 02
 • Kód 7710 – Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő – OKJ 34 582 09
 • Kód 7706 – Villanyszerelő – OKJ 34 522 05

Az új szakképzési struktúrában mindenki számára rugalmas tanulási út és átjárhatóság biztosított

KARCAGI SZC MEZŐTÚRI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Iskolánk képzési irányai:

 • szakképző iskola (szakmai vizsgára való felkészítés, 3 év),
 • érettségizett tanulók részére szakmatanulási lehetőség
 • pályaorientációt megerősítő, felzárkóztató program (1 év)
 • felnőtt oktatás

Az iskola valamennyi szakma gyakorlati képzését biztosítja saját tanműhelyeiben, vagy vállalkozásokkal kötött tanulószerződéssel.

A jelentkező tanulók számára felvételi követelmény:

 • Az érvényes szakmai – és vizsgakövetelményben előírt iskolai végzettség és bemeneti kompetenciák,
 • egészségügyi vizsgálat.

A felvételi rangsorolás az általános iskolai eredmények alapján történik, felvételi vizsga nincs. Vidéki tanulók részére az iskola saját, a főépület emeletén található kollégiumában biztosít ellátást. Idegen nyelv oktatás: német-angol A testnevelés tantárgyból felmentett tanulóknak gyógytestnevelés keretében biztosítjuk a mozgási lehetőséget. Az SNI és BTMN határozattal bíró tanulóknak fejlesztő foglalkozást biztosítunk.

belső kód szakmacsoport/ ágazat szakma
6601 faipar asztalos
6602 gépészet ipari gépész
6603 gépészet hegesztő
6604 gépészet  

gépi és CNC forgácsoló

6605 építészet ács
6606 építészet kőműves
 

6607

építészet  

szárazépítő

 

6608

könnyűipar divatszabó (női szabó)
 

6609

vendéglátás- turisztika cukrász
 

6610

vendéglátás- turisztika pincér-vendégtéri szakember
 

6611

vendéglátás- turisztika szakács
 

6612

kereskedelem

-marketing

kereskedelmi értékesítő (eladó)
 

6613

elektrotechn ika- elektronika  

villanyszerelő

NYÍLT NAPUNK: 2019. NOVEMBER 15. (péntek) 9 óra

A nap köszöntővel és tájékoztatóval kezdődik, majd különböző, az iskola képzési formáit bemutató programokkal folytatódik a főépületben. Süthetsz- főzhetsz, fúrhatsz-faraghatsz, fűrészelhetsz, falazhatsz, hegeszthetsz, és minden jót csinálhatsz, ha eljössz iskolánkba.

 

KARCAGI SZC NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

A felvételi eljárás során külön felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezők rangsorolásának alapja a 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények.

A középiskolába való jelentkezés határideje: 2020. február 19. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határnapja: 2020. március 16. Felvételről és az elutasításról szóló értesítések megküldése az általános iskoláknak és a tanulóknak: 2020. április 30.

Fogadjuk az illetékes szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői vélemény alapján az SNI és BTMN-es tanulókat. Kérésre az intézmény igazgatója értékelés és minősítés alóli mentesítést biztosít, melyhez a szakértői véleményben foglaltak az irányadóak. Az érintett tanulók részére rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon – egyéni fejlesztési terv alapján – gyógypedagógus segítségével biztosított a felzárkóztatás. A gyógytestnevelési foglalkozások helyszínét is biztosítjuk.


Gimnázium 

3301

Általános tantervű gimnáziumi képzés (4 év)

Megszerezhető végzettség: érettségi bizonyítvány,

 • választható pénzügyi, vagy honvédelmi alapismeretek irányultság,
 • a választható I. és II. idegen nyelvek: angol, német,
 • a 11-12. évfolyamokon felkészítés közép és emelt szintű érettségire,
 • ECDL vizsgára felkészítés és vizsgáztatás.

Felvehető létszám 34 fő

Szakgimnázium (Technikum)

 Szakgimnáziumi (technikumi) képzés

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. Érettségi vizsgát négy kötelező közismereti tárgyból tesznek a diákok, az ötödik érettségi tárgyuk a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz. A tanulók a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak: kézhez kapják az érettségi bizonyítványukat, és a technikusi végzettséget igazoló oklevelüket.

 • Idegen nyelv: angol vagy német
 • 11-12. évfolyamon felkészítés közép és emelt szintű érettségire.
 • ECDL vizsgára felkészítés és vizsgáztatás.
 3302  Technikum gépészet ágazat (4+1 év)

Megszerezhető végzettségek: érettségi bizonyítvány,

OKJ 54 521 09 Gépésztechnikus végzettséget igazoló oklevél.

Felvehető létszám 13 fő

 3303  Technikum közgazdaság ágazat (4+1 év)

Megszerezhető végzettségek: érettségi bizonyítvány,

OKJ 54 344 05 Vállalkozói ügyviteli ügyintéző végzettséget igazoló oklevél.

Felvehető létszám 13 fő

Szakközépiskola (szakképző iskola) 

Szakközépiskolai (szakképző iskolai) képzés
 • Képzési idő: 3 szakképző évfolyam, melyek elvégzése után nyitott a lehetőség az érettségi bizonyítvány vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.
 • Idegen nyelv: angol vagy német.
3304  Gépészet szakmacsoport OKJ 34 582 03 – Épület- és szerkezetlakatos

Felvehető létszám 12 fő

3305 OKJ 34 521 06 – Hegesztő

Felvehető létszám 24 fő

3306  Élelmiszeripar szakmacsoport OKJ 34 541 14 – Hentes és húskészítmény készítő
3307 OKJ 34 541 05  – Pék

Felvehető létszám 12 fő

3308  Építészet szakmacsoport OKJ 34 582 04 –   Festő, mázoló, tapétázó

Felvehető létszám 12 fő

3309 OKJ 34 582 14 –   Kőműves

Felvehető létszám 14 fő

3310 OKJ 34 582 10 –   Szárazépítő

Felvehető létszám 12 fő

3311 Faipar szakmacsoport OKJ 34 543 02 –  Asztalos

Felvehető létszám 12 fő

 

3312

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport OKJ 34 341 02 – Kereskedelmi értékesítő

Felvehető létszám 28 fő

3313 Vendéglátás-turisztika szakmacsoport OKJ 34 811 01 – Cukrász

Felvehető létszám 12 fő

3314 OKJ 34 811 08 – Pincér – vendégtéri szakember

Felvehető létszám 16 fő

3315 OKJ 34 811 04 – Szakács

Felvehető létszám 16 fő

A szakközépiskola (szakképző iskola) szakképző évfolyamainak elvégzése után nyitott a lehetőség az érettségi bizonyítvány vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

 

KARCAGI SZC TELEKI BLANKA GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA
 • Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és KollégiumaIskola neve: Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma
 • Igazgató: Majoros Gergely
 • Iskola címe: 5400 Mezőtúr, Dózsa György. u. 17.
 • Tel./fax: 56/350-082
 • E-mail: teleki.mezotur@gmail.com
 • Honlap: http://www.teleki-mezotur.sulinet.hu
 • Facebook: https://www.facebook.com/telekimezotur/
 • Instagram: https://www.instagram.com/teleki.insta/

 

Az intézményünkben felvételi vizsga nincs. A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik.

A tanulmányi átlagot a 8. osztály első félévi eredményét figyelembe véve, a következő tantárgyak beszámításával vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, egy választott természettudományos tantárgy.

Kereskedelem, Közgazdaságtan, Informatika, Vendéglátás illetve Villamosipar és elektronika ágazatra a matematika tantárgyi felmentéssel rendelkező diákok jelentkezését nem fogadjuk. Csoportbontás a kötelező érettségi tantárgyakból a jobb eredmények elérése érdekében.

A beiratkozás napja: 2020. június 24. (szerda) 8.00 – 12.00

Iskolánk 11/2019. (VII.03.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint folytatja le a tanulók felvételi eljárását.

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés Tanulmányi terület kódja
Emelt óraszámú oktatás kommunikáció-média tantárgyból 5501
Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből 5502
Általános tantervű gimnáziumi képzés 5503

Emelt óraszámú oktatás kommunikáció-média tantárgyból

A XXI. században elengedhetetlen feltétellé vált a médiumok tudatos használata, a média által közvetített információk, értékek felelősségteljes befogadása. A szakirány lehetőséget nyújt olyan műhelymunkákra, ahol a diákok megtanulják kezelni és létrehozni az online, az elektronikus és a nyomtatott média termékeit. Aktív részesei lesznek egy olyan kreatív folyamatnak, ahol az alkotás örömének tapasztalatát nyerik. A kommunikáció olyan kompetenciák fejlesztésére épül, amelyek segítségével közelebb juthat a tanuló társaihoz és önmagához, nyitott, érdeklődő, a holnap kihívásainak megfelelni tudó személyiséggé válhat. A szak középpontjában a megtanult ismereteket használni tudó, kritikus szemléletű egyéniség formálása áll.

Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből

Az emelt szintű nyelvi oktatás 2012 őszén indult iskolánkban angol tagozatos csoporttal, 2015- ben pedig német nyelven. Aki ezt a képzési formát választják, magasabb óraszámban tanulják az adott nyelvet (5-5-6-6). Ennek óriási előnye, hogy a középfokú nyelvvizsgát a középfokú tanulmányaik alatt letehetik a diákok, így teljesíthetik a felsőfokú tanulmányaikhoz szükséges felvételi követelményeket.

Általános tantervű gimnáziumi képzés

Azok a diákok, akikben még nem dőlt el az érdeklődési területük biztosítunk általános tantervű gimnáziumi oktatást.

Az általános tantervű gimnáziumi osztályban heti két órában lehetőséged lesz az informatikai tudásod fejlesztésére. A kilencedik és a tizedik évfolyamon heti két órában felkészülhetsz az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) megszerzésére.

Azt tudnod kell, hogy a középiskolák rendes képzésében nem is olyan régen minimálisra csökkentették az informatikai képzés óraszámát. Ez azt jelenti, hogy ebben a kevés órában nem nagyon tudsz felkészülni az eddig igen népszerű informatika érettségi vizsgára, csak ha önállóan nyúzod a gépet.

Ez a plusz heti két óra viszont már elegendő időt nyújthat Számodra ahhoz, hogy felkészülj a középszintű érettségire is. Tanulsz itt SZÖVEGSZERKESZTÉST, TÁBLÁZATKEZELÉST, ADATBÁZISKEZELÉST, PREZENTÁCIÓKÉSZÍTÉST, KÉPSZERKESZTÉST, WEBLAPKÉSZÍTÉST Ezekkel egyébként az Európai ECDL bizonyítványt is megszerezheted iskolánkban. Sőt, újdonságként lehetőség van a VIDEOSZERKESZTÉS rejtelmeinek a megismerésére is.

 

Öt évfolyamos technikumi képzés
Közgazdaság ágazat 5511
Kereskedelem ágazat 5512
Vendéglátóipar ágazat 5513
Villamos ipar és elektronika ágazat 5514
Informatika ágazat 5515
Egészségügy ágazat 5517

Közgazdaság ágazat

Képzési struktúránk:

 • 9-12. évfolyamon ágazati szakképzés folyik, közismereti oktatással párhuzamosan.
 • 12. év végén érettségi vizsgát tesznek a diákok.
 • 13. évfolyam a szakképesítés-specifikus évfolyam, mely szakmai érettségi vizsgával zárul, ahol OKJ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítést kapnak a vizsgázók.
 • Lehetőség van közgazdasági előképzettség nélkül is szakmát szerezni, ebben az esetben az érettségizett diákok számára a Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés 2 éves, 13. évfolyamon ágazati szakképzés történik közismeret nélkül, a 14. évfolyamon a szakképesítés specifikus képzés folyik.

Kereskedelem ágazat

A képzés időtartama alatt (5 év) 54 341 03 OKJ számú kereskedő és webáruházi technikus szakképesítés szerezhető.

 • 9-12. évfolyamon ágazati szakképzés folyik, közismereti oktatással párhuzamosan.
 • 12. év végén érettségi vizsgát tesznek a diákok.
 • 13. évfolyamon a diákok szakmai tárgyakat tanulnak és szakmai érettségi vizsgát tesznek.

Gimnáziumban vagy más képzést nyújtó technikumban érettségizett diákok esetében a szakmai képzés időtartama 2 év.

Betölthető munkakörök:

Kereskedelmi üzletek (élelmiszer, ruházat, bútor, lakástextília illatszer, vegyi áru, műszaki) bármely munkaköre (boltvezető, helyettes, kereskedelmi üzletkötő, középvezető)

Vendéglátóipar ágazat

A képzés időtartama alatt (5 év) 54 811 04 OKJ számú Vendégtéri szaktechnikus szakképesítés szerezhető.

 • 9-12. évfolyamon ágazati szakképzés folyik, közismereti oktatással párhuzamosan.
 • 12. év végén érettségi vizsgát tesznek a diákok.
 • 13. évfolyamon a diákok csak szakmai tárgyakat tanulnak, szakmai érettségi vizsgát tesznek.

A gimnáziumi osztályban vagy más képzést nyújtó technikumban érettségizett diákok esetében a szakmai képzési idő 2 év.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője, vezető-helyettese ; Vendéglős ; Pincér ; Pultos ; Szakács ; Gyorséttermi eladó

Villamosipar és elektronika ágazat

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra előírt tartalom) a Villamosipar és elektronika ágazat iskolánkban oktatott Elektronikai technikus szakképesítésére egységesen vonatkozik.

A technikum az öt évfolyamán felkészíti a tanulókat a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból a komplex érettségi vizsgára, ezzel párhuzamosan felkészít az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban szereplő munkakör betöltésére.

Az érettségit követően az 54 523 02 OKJ számú Elektronikai technikus szakképesítés megszerzésére van lehetőség.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Energiaelosztási technikus ; Ipari elektronikai technikus ; Villamosenergia technikus ; Gyengeáramú villamosipari technikus ; Jelzőberendezés – technikus ; Koncert – fénytechnikus ; Koncert – színpadtechnikus ; Világításitechnikus

Informatika ágazat

A képzés időtartama alatt (5 év) OKJ 54 481 08 Szoftverfejlesztő és – tesztelő szakképesítés szerezhető.

 • 9-12. évfolyamon ágazati szakképzés folyik, közismereti oktatással párhuzamosan.
 • 12. év végén érettségi vizsgát tesznek a diákok.
 • 13. évfolyamon a diákok csak szakmai tárgyakat tanulnak, szakmai érettségi vizsgát tesznek.

A gimnáziumi osztályban vagy más képzést nyújtó technikumban érettségizett diákok esetében a szakmai képzési idő 2 év.

Egészségügy ágazat

Az oktatás iskolánk természettudományos szaktantermeiben indul, a gyakorlati oktatás a mezőtúri kórház támogatásával folytatódik. A kórház vezetősége és személyzete, szakmailag maximálisan támogatja elképzeléseinket. Ezen keresztül, olyan gyakorlati helyet biztosítanak, mely alkalmas a szakma elsajátítására.

 • 9-12. évfolyamon ágazati szakképzés folyik, közismereti oktatással párhuzamosan.
 • 12. év végén érettségi vizsgát tesznek a diákok.
 • 13. évfolyamon a diákok csak szakmai tárgyakat tanulnak, szakmai érettségi vizsgát tesznek.

A gimnáziumi osztályban vagy más képzést nyújtó technikumban érettségizett diákok esetében a szakmai képzési idő 2 év.

Az érettségi vizsgát követő egy évben Gyakorló ápoló (OKJ 52 723 02) szakképesítés szerezhető, ami azonnali munkába állást is lehetővé tesz. Tanulóink a Felnőtt beteg ápoló, Csecsemő és gyermek ápoló, Mentőápoló szakmairányok közül választhatnak. A végzett tanulók elhelyezkedési lehetőségei sokrétűek (pl.: kórházak, rendelőintézetek, szociális otthonok, ápolási szolgálat…stb.).

 

KARCAGI SZC VARRÓ ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Iskolánkban felvételi vizsga nincs! A jelentkezőket tanulmányi eredmény alapján vesszük fel. Vidéki tanulóinknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

TECHNIKUM

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

KÓDSZÁM ÁGAZAT SZAKMA FELVEHETŐ LÉTSZÁM
2201 Egészségügy Gyakorló ápoló 28 fő
2202 Közgazdaság Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 14 fő
2203 Sport Sportedző (labdarúgás) 13 fő
2204 Sport Sportedző (kosárlabda) 13 fő
2205 Közlekedés-szállítmányozás és logisztika Logisztikai technikus 14 fő

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül.

Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

KÓDSZÁM SZAKMA OKJ száma FELVEHETŐ LÉTSZÁM
2211 Asztalos 34 543 02 12 fő
2212 Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04 12 fő
2213 Gépi és CNC fogácsoló 34 521 15 12 fő
2214 Hegesztő 34 521 06 14 fő
2215 Kereskedelmi értékesítő 34 341 02 24 fő
2216 Központifűtés-és gázhálózat

rendszerszerelő

34 582 09 12 fő
2217 Pincér-vendégtéri szakember 34 811 08 16 fő
2218 Szakács 34 811 04 12 fő
2219 Szociális ápoló és gondozó 34 762 01 12 fő
2220 Villanyszerelő 34 522 05 12 fő

 

videó forrása: Szolnok Televízió youtube csatornája – 22019. 11. 27.

KARCAGI SZC VÁNYAI AMBRUS GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

 

 

Piacképes szakmát tanulni vágyóknak az alábbi képzésekkel szolgálunk 5 éves technikum, illetve 3 + 2 éves szakképző iskolai felbontásban.

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. A tanulmányi területekre SNI és BTMN tanulók is jelentkezhetnek.


Technikum

5 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján

Kód Szakmacsoport Szakmai ágazat Kimenet-érettségi végzettséghez kötött OKJ szerinti szakképzettség Felvehető létszám
8801 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész 54 525 15 Gépjármű mechatronikai technikus 22
8802 7. Informatika XIII. Informatika 54 481 09 Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető technikus 13
8803 17. Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció XXVI. Kereskedelem 54 341 03 Kereskedő és webáruházi technikus 13
8804 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat XXXVIII. Rendészet és közszolgálat 54 345 01 Közszolgálati technikus 12
8805 3. Oktatás XXXVII. Sport 54 813 02 Sportedző – sportszervező 13
8806 15. Közgazdaság XXIV. Közgazdaság 54 344 05 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 13

 

Szakképző 3+2 évfolyamos képzés (3 év szakképzési + 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam lehetősége)

Kód Szakmacsoport Szakmai ágazat Szakképesítés száma és megnevezése Felvehető létszám
8807 5. Gépészet IX. Gépészet 34 521 06 Hegesztő 28
8808 5. Gépészet IX. Gépészet 34 521 15 Gépi és CNC forgácsoló 12
8809 9. Építészet XVI. Építőipar 34 582 02 Bádogos 12
8810 5. Gépészet IX. Gépészet 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 12
8811 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész 34 525 03 Járműfényező 12
8812 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész 34 525 06 Karosszérialakatos 12
8813 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció XXVI. Kereskedelem 34 341 02 Kereskedelmi értékesítő 12
8814 2. Szociális szolgáltatások III. Szociális 34 762 01 Szociális ápoló és gondozó 12
8815 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész 34 525 08 Gépjármű mechatronikus 12

 Az érdeklődő tanulók és szüleik részére további tájékoztatást ad:

 • Asztalos Csilla igazgató                                   56/361-311; 70/634-27-55
 • Molnár Tibor szakmai igazgatóhelyettes       56/361-311; 70/453-41-60
 • Garaguly János gyakorlati oktatásvezető          56/361-311; 70/375-91-88